(1)
Gedik, D. Y. İçerik Pazarlaması: Teorik Bir Çerçeve. TYEA 2021, 1, 75-96.