Gedik, D. Y. (2021). İçerik Pazarlaması: Teorik Bir Çerçeve. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 75-96. https://doi.org/10.51243/SAKA-TJMER.2020.5