Gedik, Dr. Yasemin. 2021. “İçerik Pazarlaması: Teorik Bir Çerçeve”. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 1 (1):75-96. https://doi.org/10.51243/SAKA-TJMER.2020.5.