Gedik, D. Y. (2021) “İçerik Pazarlaması: Teorik Bir Çerçeve”, Türk Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(1), ss. 75-96. doi: 10.51243/SAKA-TJMER.2020.5.