[1]
D. Y. Gedik, “İçerik Pazarlaması: Teorik Bir Çerçeve”, TYEA, c. 1, sy 1, ss. 75-96, Oca. 2021.