Gedik, D. Y. “İçerik Pazarlaması: Teorik Bir Çerçeve”. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 1, sy 1, Ocak 2021, ss. 75-96, doi:10.51243/SAKA-TJMER.2020.5.