Gedik, Dr. Yasemin. “İçerik Pazarlaması: Teorik Bir Çerçeve”. Türk Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 1, no. 1 (Ocak 14, 2021): 75-96. Erişim Nisan 13, 2021. http://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/6.