İki Dillilik:Dil ve Biliş

Yazarlar

  • Farzaneh MAHMOUDI Hakkari Üniversitesi
  • Amirreza MAHMOUDI Lahijan Azad Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.51242/SAKA-TJER.2020.3

Anahtar Kelimeler:

İki dillilik, Dil, Baskın dil

Özet

İki dillilik dünyanın her yerinde görülebilir. İki dilli olmanın farklı nedenleri vardır, örneğin göç, evlilik, eğitim ve mesleki fırsatlar. Her ikisinde de belli bir dereceye kadar yeterlilik sahibi olan kişiye iki dilli denilir. Longman Dil Öğretimi ve Uygulamalı Dilbilim Sözlüğü’ ne göre iki dilli, iki dili eşit derecede iyi konuşabilen, okuyabilen veya anlayabilen, ancak bir dili diğerinden daha iyi tanıyan kişi anlamına gelir. Bazı iki dilli kişiler, konuştukları her iki dilde de beceriklidirler, ancak diğer iki dilli kişilerin baskın veya tercih ettikleri bir dil olduğu açıktır. Bu çalışmada, iki dilliliğin farklı dereceleri ve türleri incelenmiştir. Bunu başarmak için, iki dillilik ile ilgili mevcut makaleler incelenerek belge analiz tekniği kullanılmıştır.

 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Bialystock, E. (1986). Children’s concept of word. Journal of Psycholinguistic Research, 15, 13–32.

Crystal, D. (1992). Encyclopedic dictionary of language and languages. Cornwall: Hartnolls Ltd.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40.

Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

De Houwer, A. (1994). Bilingual language acquisition. In P. Fletcher & B. Macwhinney (Eds.), The handbook of child language (pp. 219-250). London, Blackwell.

Diaz, R. M. (1985). Bilingual cognitive development: Addressing three gaps in current research. Child Development, 56, 1356–1378.

Eisenstein, M. (1980). Childhood bilingualism and adult language learning aptitude. International Review of Applied Psychology, 29, 159–172.

Hoffman, C. (2001). Towards a description of trilingual competence. International Journal of Bilingualism, 5 (1), 1–17.

Hamers, J. & Blanc, M. H. A. (1992). Bilinguality and bilingualism. Cambridge: Cambridge University Press.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karosas, S. (2005). Bilingualism in theory and practice. Retrieved May 15, 2012 from www.svenskamammor.com/uppsats.htm

Koppe, R., & Meisel, J. M. (1995). Code-switching in bilingual first language acquisition. In L. Milray & P. Muysken (Eds.), One speaker, two languages: Cross-disiplinary perspectives on code-switching (pp. 276-301). Great Britain: Cambridge University Press.

Peute, L.W.P. (2013). Human factors methods in health information systems’ design and evaluation: The road to success?(Unpublished Doctorate Thesis). University of Amsterdam, Amsterdam.

Romaine, S. (1995). Bilingualism. Oxford: Blackwell.

Rosenberg, M. (1996). Raising bilingual children. [on-line] Linguists.

Thomas, J. (1988). The role played by metalinguistic awareness in second and third language learning. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 9, 235–247.

Xu, J., & Croft, W. B. (2017). Quary expansion using local and global document analysis. Retreived on the 11th of December, 2018 from https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3130364

Yayınlanmış

2021-01-14

Nasıl Atıf Yapılır

MAHMOUDI, F., & MAHMOUDI, A. (2021). İki Dillilik:Dil ve Biliş. Türk Eğitim Araştımaları Dergisi, 1(1), 14-19. https://doi.org/10.51242/SAKA-TJER.2020.3