Yabancı Dil Öğrenen Türk Öğrencilerin Anadil Konuşmacısı Olan ve Olmayan Öğretmenler Hakkındaki Görüşleri

Yazarlar

  • Ali Ersoy Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.51242/SAKA-TJER.2020.2

Anahtar Kelimeler:

Anadil, Anadili olmayan dil, Öğretmenler, Öğrenenler

Özet

İngilizce 21. Yüzyılın yeryüzünde tartışmasız ortak geçer dilidir. Dünyanın her yerinde yabancı dil eğitiminin en büyük kısmını oluşturan İngilizce eğitimi için iki tane öğretmen istihdamı yaratma kaynağı bulunmaktadır. Anadili İngilizce olan dil öğretmenleri doğuştan gelen kimlikleri sayesinde kısa dönem içerisinde tamamladıkları kurslarla beraber dünyanın bütün bölgelerinde eğitmen olarak görev alabilirken, anadili İngilizce olmayanlar ise ülkeleri tarafından üniversitelerde ve ya enstitülerde kendilerine sunulan dil eğitimi öğretmenliğini tamamlayarak büyük boyutlara ulaşmış İngilizce dil öğretmeni ihtiyacına çözüm olmaktadır. Özellikle iki gruptan öğretmenlerin yer aldığı eğitim çevrelerinde hangi öğretmen grubunun daha iyi olduğu konusunda sürekli yapılan bir tartışma vardır. Bu çalışmada iki gruptan öğretmenle çalışma şansı bulmuş öğrencilerin düşünceleri incelenmiş ve bulgular nitel ve nicel olarak sunulmuştur. Çalışma sonucunda öğrencilerin belirli özellikler için öğretmen tercihlerinin değiştiği saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Barkhuizen, G. (1998). Discovering learners’ perceptions of ESL classroom teaching/learning activities in a South African context. TESOL Quarterly, 32(1), 85-108.

Brutt-Griffler, J., & Samimy, K. K. (2001). Transcending the nativeness paradigm. World Englishes. https://doi.org/10.1111/1467-971X.00199

Canagarajah, S. (2007). Lingua franca English, multilingual communities, and language acquisition. Modern Language Journal, 91(1), 923-939.

Clouet, R. (2006). Native and non-native teacher: A matter to think over. Revista de Filologia de la Universidad de La Laguna, 24(1), 69-76.

Graddol, D. (1997). The future of English?: A guide to forecasting the popularity of the English language in the 21st century. London, England: British Council.

Çelik, S., Arikan, A., & Caner, M. (2013). In the eyes of Turkish EFL learners: What makes an effective foreign language teacher? Porta Linguarum, 20, 287-297.

Cheung, Y. L. (2002). The attitude of university students in Hong Kong towards native and nonnative teachers of English. (Unpublished master's thesis). The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong.

Crystal, D. (1997). English as a global language. Cambridge: CUP.

Davies, A. (1996). Proficiency or the native speaker: what are we trying to achieve in ELT? (Principle). Oxford University Press.

Demir, B. (2011). Undergraduate FL learners’ perceptions of native and non-native language instructors. The International Journal of Research in Teacher Education, 1(1), 1-29.

Garrett, P., & Shortall, T. (2002). Learners’ evaluations of teacher-fronted and student-centered classroom activities. Language Teaching Research, 6(1), 25-57.

Hadla, Z. (2013). Student and teacher perceptions of native and non-native English speaking teachers in the Lebanese context. (Unpublished doctoral dissertation). The University of Exeter, Exeter, England.

Karakaş, A., Uysal, H., Bilgin, S., & Bulut, B. (2016). Turkish EFL learners’ perceptions of native English- speaking teachers and non-native English-speaking teachers in higher education. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 10(2), 180-206.

Lasagabaster, D., & Sierra, J. M. (2002) University students' perceptions of native and non- native speaker teachers of English. Language Awareness, 11(2), 132-142.

Mahboob, A. (2004). Native or nonnative: What do students enrolled in an intensive English program think? Pp. 121-147: University of Michigan Press

Mermelstein, A. D. (2015). Perceptions of native and non-native English teachers by Taiwanese university EFL students. Mextesol Journal, 39(3), 1-18

Moussu, L., & Braine, G. (2006). The attitudes of ESL students towards nonnative English language teachers.

TESL Reporter, 39(1), 33-47.

Murtiana, R. (2011) Student’s perceptions of native speaker and non-native speaker teachers: Implication for teacher education. Paper presented at the 5th International Seminar: Teacher Education In the Era of World Englishes, Salatiga, Indonesia.

Philipson, R. (1992). Linguistic Imperialism. In Oxford University Press.

Samimy, K., & Brutt-Griffler, J. (1999). To be a native or non-native speaker: Perceptions of 'non-native' students in a graduate TESOL program. In G. Braine (Ed.), Non-native educators in English language teaching (pp. 127-144). Mahwah: Lawrence Erlbaum.

Üstünlüoğlu, E. (2007). University students’ perceptions of native and non-native teachers. Teachers and Teaching: theory and practice, 13(1), 63-79.

Walker, A., Shafer, J., & Liams, M. (2004). Not In My Classroom: Teacher Attitudes Towards English Language Learners in the Mainstream Classroom. NABE Journal of Research and Practice.

Walkinshaw, I., & Duong, O. T. H. (2012). Native and non-native English speaking teachers in Vietnam: Weighing the benefits. TESL-EJ, 16(3), 1-17.

Wu, K., & Ke, C. (2009). Haunting native speakerism? Students’ perception towards native English speaking teachers in Taiwan. English language Teaching, 2(3), 44-52.

Yayınlanmış

2021-01-14

Nasıl Atıf Yapılır

Ersoy, A. (2021). Yabancı Dil Öğrenen Türk Öğrencilerin Anadil Konuşmacısı Olan ve Olmayan Öğretmenler Hakkındaki Görüşleri. Türk Eğitim Araştımaları Dergisi, 1(1), 08-13. https://doi.org/10.51242/SAKA-TJER.2020.2