Péter Medgyes’in “İddia ve Karşı iddia: akademik araştırmaların dil öğretmenlerinin amacına uygun(suz)luğu” adlı makalesi üzerine Eleştirel Düşünce yazısı

Yazarlar

  • Kenan Akarslan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.51242/SAKA-TJER.2020.4

Anahtar Kelimeler:

Araştırma ve pratik, araştırmaların amaca uygunluğu, eleştirel düşünce

Özet

Akademisyenler, dillerin nasıl öğrenileceği ve öğretileceği konusunda sayısız çalışma yürütür. Araştırmalar esas olarak dil eğitiminin hem teorik hem de pratik yönlerine odaklanmaktadır. Bunların çoğunluğu, nicel, nitel veya karma yöntemlerden yararlanan çalışmalardan çıkarılan teorik sonuçları içermektedir. Öğretimin pratik tarafı görünüşte bu çalışmalarda kapsanmaktadır. Ancak, öğretimin gerçek uygulayıcıları olan öğretmenler, araştırmaya dayalı olarak yayınlanan makalelere veya kitaplara başvurmuyor gibi görünmektedir. Bu makalenin temel amacı, eleştirilerimin temelini oluşturan Medgyes'in makalesini temel alarak, akademik araştırmaların dil öğretmenleri için ne kadar amacına uygun olduklarına ilişkin kişisel görüşlerimi iletmektir. Fook'un (2011) Eleştirel Düşünceyi bir yöntem olarak kullanma önerisi, makale üzerine yorum yapmak amacıyla benimsenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Borg, S. 2009. English language teachers’ conceptions of research. Applied Linguistics 30/3: 358–88.

Critical Reflection. (n.d.). Retrieved from https://uwaterloo.ca/writing-and-communication- centre/critical- reflection#:~:text=A%20Critical%20Reflection%20(also%20called,beliefs%2C %20feelings%2C%20and%20actions.

Fook, J. (2011). Developing critical reflection as a research method. In Creative spaces for qualitative researching (pp. 55-64). SensePublishers.

Larsen-Freeman, D. 2015. ‘Grammar learning and teaching’. Language Teaching 48/2: 263–80.

Freeman, D. 1996. ‘Redefining the relationship between research and what teachers know’ in

K. M. Bailey and D. Nunan (eds.). Voices from the Language Classroom. New York, NY:Cambridge University Press.

Freeman, D. 1998. Doing Research: From Inquiry to Understanding. Boston: Heinle and Heinle.

Maley, A. 2016. More research is needed—a mantra too far?. Humanising Language Teaching 18/3. Available at http://www.hltmag.co.uk/jun16/mart01. htm#C12 (accessed on 15 May 2017).

Medgyes, P. (ed.). 2015. IATEFL-Hungary Repertory: 1991–2015. Available at http://www.iatefl. hu/?q=node/ 123 (accessed on 15 May 2017).

Medgyes, P. (2017). Point and counterpoint: The (ir)relevance of academic research for the language teacher. ELT Journal, 71/4, 491–798. doi:10.1093/elt/ccxo34

Richards, J. C. 2006. ‘Materials development and research: making the connection’. RELC 37/1: 5–26.

Widdowson, H. G. 2004. ‘A perspective on recent trends’ in A. P. R. Howatt and H. G. Widdowson (eds.). A History of English Language Teaching (second edition). Oxford: Oxford University Press.

Yayınlanmış

2021-01-14

Nasıl Atıf Yapılır

Akarslan, K. (2021). Péter Medgyes’in “İddia ve Karşı iddia: akademik araştırmaların dil öğretmenlerinin amacına uygun(suz)luğu” adlı makalesi üzerine Eleştirel Düşünce yazısı. Türk Eğitim Araştımaları Dergisi, 1(1), 20-25. https://doi.org/10.51242/SAKA-TJER.2020.4