Akarslan, K. (2021). Péter Medgyes’in “İddia ve Karşı iddia: akademik araştırmaların dil öğretmenlerinin amacına uygun(suz)luğu” adlı makalesi üzerine Eleştirel Düşünce yazısı. Türk Eğitim Araştımaları Dergisi, 1(1), 20-25. https://doi.org/10.51242/SAKA-TJER.2020.4