Akarslan, K. (2021) “Péter Medgyes’in ‘İddia ve Karşı iddia: akademik araştırmaların dil öğretmenlerinin amacına uygun(suz)luğu’ adlı makalesi üzerine Eleştirel Düşünce yazısı”, Türk Eğitim Araştımaları Dergisi, 1(1), ss. 20-25. doi: 10.51242/SAKA-TJER.2020.4.