Dergi Hakkında

Türk Yönetim ve Ekonomi Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. Türk Yönetim ve Ekonomi Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler bünyesi altındaki bütün bölümlerden teorik ve uygulamalı bilimsel/özgün makaleleri kabul etmektedir. Bu kapsamda;

  • Yönetim Bilimleri
  • İktisat,
  • İşletme,
  • Siyaset Bilimi,
  • Kamu Yönetimi,
  • Uluslararası İlişkiler,
  • Maliye,
  • Endüstri İlişkileri,
  • Bilişim Sistemleri ve Yönetimi,
  • Ekonometri

Bilim dalları içerisinde hazırlanan uluslararası düzeydeki akademik çalışmaları yayınlayan hakemli elektronik bir dergidir. Dergi ile multidisipliner bir çalışma alanı tesis edilerek  literatüre ve uygulamaya katkı sağlanılması hedeflenmektedir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Türk Yönetim ve Ekonomi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Makalelerin başvuru aşamasından yayın aşamasına kadar olan tüm süreçleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sisteme gelen yayın talepleri öncelikle içerik ve yazım kurallarına uygunluk açısından ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Editörler tarafından yapılan ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar, kör hakem sistemine göre seçilen en az iki hakem tarafından incelenmektedir. Hakem raporlarına göre "kabul", "düzeltme şartlı kabul" ya da" ret" kararı verilecektir. Hakem raporlarının farklı yönde olması halinde üçüncü bir hakem değerlendirilmesine gidilerek süreç sonuçlandırılacaktır. Makale değerlendirme süreci toplamda 2-3 ay (max.) ile sınırlandırılmıştır.

Dergimize gönderilen makalelerin daha önce hiçbir fiziksel ve elektronik ortamda yayınlanmamış olması gerekmektedir. Aynı anda birden fazla dergiye gönderilen bir yayının tespit edilmesi halinde ilgili yazara/yazarlara ait tüm makale değerlendirmeleri iptal edilerek süreç sonlandırılacaktır. Bu nedenle başka bir bilimsel/aktüel dergiye gönderilen ve sonuçlandırılmayan çalışmaların sisteme yüklenmemesi önemle rica edilir.

Dergimize gönderilen makalelerin yazar ve kurum bilgileri süreç boyunca gizli tutulmaktadır. Sayı hakemlerinin hangi makaleyi değerlendirdiği bilgisi de gizlilik politikası kapsamındadır. Yazarların ortaya koymuş oldukları veri, bilgi, belge, ifade ve değerlendirmeler kendi sorumluluklarındadır. Bu nedenle ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan dolayı yayın, hakem, bilim ve değerlendirme kurulu ile diğer çalışanlarımızın sorumlu tutulamaz. Her yazarın makalelerini sisteme yüklemekle birlikte tüm bilimsel, hukuki ve etik kuralları bildiğini ve bu kurallara uygun bir şekilde yayınını oluşturduğunu beyan ve taahhüt ettiği kabul edilmektedir.

Türk Yönetim ve Ekonomi Dergisi, ücretsiz yayın yapan uluslararası  hakemli bir dergidir. Yazarlardan çalışmalarının yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca yazarlara ve hakemlere de bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. Dergimizde araştırma makalelerine yer verilmektedir.