Editör Kurulu

Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Berat AKINCI

Doç. Dr. Vedat YILMAZ

Doç. Dr. Aziz BELLİ

Doç. Dr. Abdullah AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Duygu HIDIROĞLU