Poland:The Second Ukraine

Plonya:İkinci Ukrayna

Yazarlar

  • Mehmet Nur ÇELİKASLAN Gaziantep Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Polonya, Rusya, Hedef, Avrupa, Güvenlik

Özet

Çalışmada Rusya’nın Ukrayna ya karşı başlattığı saldırının Ukrayna dışındaki devletlere ve bölgelere sıçrayıp sıçramayacağı konusu incelenmiştir. Bu kapsamda Rusya’nın bir sonraki potansiyel hedefinin Polonya olup olmayacağı analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı Rus tehdidinin bir sonraki hedefinin büyük olasılıkla Polonya olacağını göstermektir. Şimdilik Polonya’yı koruyan en önemli faktörün NATO üyesi olması olduğu düşünülmektedir. Ancak Rusya ve Putin NATO’yu karşısına almak gibi bir hata yaptığında ilk hedefin Polonya olacağı öngörülmektedir. Çalışma kapsamında temel olarak Ukrayna-Rusya savaşı sonrası zaman dilimi incelenmeye çalışılmıştır. Makalenin temel argümanı Rusya’nın savaşı yayma girişimlerinin bir sonraki hedefinin Polonya olacağı şeklindedir. Çalışmaya ilişkin bulguların elde edilmesinde Batılı ve Rus liderlerin söylemlerine ilişkin dokümanlar incelenmiştir. Savaşın gidişatına yönelik ipuçlarının elde edilmesinde liderler ve yöneticilerin söylemlerinin önemli olduğu düşüncesinden hareketle bu yol izlenmiştir. Bu nedenle Konuya ilişkin bilgi ve verileri elde etmek için doküman incelemesi yapılmıştır. Bu çerçevede, nitel araştırma desenlerinden vaka çalışması türlerinden açıklayıcı/tanımlayıcı durum yöntemi kullanılmıştır. Konu uluslararası ilişkiler kuramlarından Realizm çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır. Araştırma konusunun kapsamını bir yandan Avrupa’ da güç dengelerini bozmaya çalışan Rusya’nın girişimleri öte yandan ise dengeyi korumaya çalışan devletlerin Polonya üzerinde  yoğunlaşan çabaları oluşturmaktadır. Bu durum çalışma için en uygun teorik yaklaşımın realist kuram olacağı kanaatini uyandırmıştır. Araştırma sonucunda pek çok nedenden dolayı Polonya’nın Rusya için Ukrayna’dan sonraki hedef olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Brzozowskı, A. (2024). Denmarkwillsendits ‘entireartillery’ toukraine.

Euractı̇v. https://www.euractiv.com/section/politics/news/denmark-will-send-its-entire-artillery-toukraine/ (Erişim Tarihi:21.04.2024).

Easton, A. (2023). Poland saysrussianmissileenteredairspacethenwentintoukraine. BBC

. https://www.bbc.com/news/world-europe-67839340 (Erişim Tarihi:26.04.2024).

Ebel, F. (2024). Georgia pushesrussian-style ‘foreignagent’ law, puttinge.u. bid at risk. Washı̇ngton

Post.. https://www.washingtonpost.com/world/2024/04/17/georgia-foreign-agents-law-protests/

(Erişim Tarihi:21.04.2024).

Euronews, (2024). Macronstilldoesn't ruleoutsendingtroopstoukraine.

Euronews. https://www.euronews.com/2024/03/15/macron-still-doesnt-rule-out-sending-troops-toukraine (Erişim Tarihi:25.04.2024).

H. M. ve Thompson, K. (1985). Politicsamongnations. Mcgraw-Hı̇ll.

Haynes, D. (2024). Head of armedforcesplaysdownconscriptionfearsandsaysuk 'not on thecusp of

war. Sky News. https://news.sky.com/story/head-of-armed-forces-plays-down-conscription-fears-andsays-uk-not-on-the-cusp-of-war-13082342 (Erişim Tarihi:05.03.2024).

Hı̇ggı̇ns, A. (2024). A breakawayregion of moldovaasksrussiaforprotection. The New York

Tı̇mes. https://www.nytimes.com/2024/02/28/world/europe/moldova-russia-transnistria.html(Erişim

Tarihi:02.03.2024).

Irwı̇n, L. (2024). A024. The Hı̇ll. https://thehill.com/policy/international/4623025-polands-foreignminister-says-putin-should-fear-a-war-with-nato/ (Erişim Tarihi:26.04.2024).

Kıng, J. (2024). Britain is in a 'greywar' withrussia, former mı6 bosswarns.

Express. https://www.express.co.uk/news/uk/1877803/britain-world-war-three-russia (Erişim

Tarihi:21.04.2024).

Metzel, M. (2024). France preparingcontingent of 2,000 troopsto be sent toukraine —

intelligencechief. Tass. https://tass.com/politics/1762083 (Erişim Tarihi:26.04.2024).

Moncloa, L. (2022). Theministerfordefencevisitsthe main logisticscentreforthedistribution of

militaryandhumanitarianaidtoukraine in poland. La

Moncloa. https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/paginas/2022/20221017_visit-topoland.aspx (Erişim Tarihi:10.03.2024).

Pravda, (2024). Polishdefenceminister on war in ukraine: wehaveto be preparedforanything.

Pravda. https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/02/5/7440497/ (Erişim Tarihi:24.04.2024).

Raı̇nsford, S. ve Kı̇rby, P. (2024). War a realthreatandeurope not ready, warnspoland's tusk. Bbc

. https://www.bbc.com/news/world-europe-68692195 (Erişim Tarihi:21.04.2024).

Seckı̇n, B. (2024). Italianpremiersays ‘thisland (ukraine) is part of ourhome’.

Aa. https://www.aa.com.tr/en/europe/italian-premier-says-this-land-ukraine-is-part-of-our-home-

/3146841 (Erişim Tarihi:05.03.2024).

Slı̇sco, A. (2024). Natowill be drawnıntowarwithrussiaifukraineloses: lloydaustin.

Newsweek. https://www.newsweek.com/nato-will-drawn-war-russia-if-ukraine-loses-lloyd-austin1874913 (Erişim Tarihi:05.03.2024).

Tass, (2024). Russia, natofacedanger of directarmedconflict in europe — ambassadorto us.

Tass. https://tass.com/politics/1755953 (Erişim Tarihi:21.04.2024).

Vı̇llagra, D. M. (2024). Separatists of transnistria ask fortheprotection of russiaanddeepenthecrisis in

europe. İnternatı̇onal Monı̇tor. https://intlmonitor.com/europe/separatists-of-transnistria-ask-for-theprotection-of-russia-and-deepen-the-crisis-in-europe/ (Erişim Tarihi:02.03.2024).

Wı̇eder, T. (2024). Russia's luftwaffeeavesdroppingscandalembarrassesberlin. Le

Monde. https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/03/04/russia-s-luftwaffe-eavesdroppingscandal-embarrasses-olaf-scholz_6583421_4.html (Erişim Tarihi:19.04.2024).

Wı̇ntour, P. (2024). German, frenchandpolishleadersmakejointshow of unityoverukraine. The

Guardı̇an. https://www.theguardian.com/world/2024/mar/15/german-french-and-polish-leaders-holdemergency-meeting-on-ukraine (Erişim Tarihi:19.04.2024)

İndir

Yayınlanmış

2024-07-03

Nasıl Atıf Yapılır

ÇELİKASLAN, M. N. (2024). Poland:The Second Ukraine: Plonya:İkinci Ukrayna. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(1). Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/102