Yapay Zekâ ve Yapay Zekânın Hukuki Sorumluluğu

Yazarlar

  • Dr.Hüseyin Fırat KAYIRAN TKDK MERSİN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DOI:

https://doi.org/10.51243/SAKA-TJMER.2020.4

Anahtar Kelimeler:

Hukuk, Hukuki Sorumluluk, Zekâ, Yapay Zekâ, Robotlar,

Özet

Yapay zekâ günümüz teknolojisinde insan hayatı için vazgeçilmez bir unsurdur. Yapay ve zekâ kelimeleri bir araya getirildiğinde ve telafuz edildiğinde tüm insanlarda farklı bir ilgi alanı oluşturduğu bilinmektedir. Yapay zekânın gün geçtikçe hukuk ve adalet kavramları arasında yer edineceği şimdiden düşünülmektedir. Hukuk kavramını ise kısaca toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş yasaların topluluğu olarak ifade edebiliriz. Günümüzde hukuki düzenlemelerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi oldukça önem arz etmektedir. Yapay zekâ alanındaki düzenlemeler şu an devletler arasında resmi olarak yapılmasa da bir takım çalışmaların gelecekte yapılabileceği değerlendirilmektedir. Yapay zekânın ve alt dallarının hukuk alanında kullanılabileceği ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Hukuki anlamda meydana gelebilecek avantaj ve dezavantajları göz önünde bulunduracak olursak, her türlü olumsuzluğa, en elverişli yol seçilmesi gerektiği oldukça önemlidir. Yapılan bu çalışma ile yapay zekânın çözümü için hukuki sorumluluğunun önemli olduğu bir gerçektir. Yapılan literatür çalışmasında; robotların ve Yapay zekânın kişiliklerinin tartışıldığı hatta bu durumun hukuksal boyutlarının araştırıldığı ve vergilendirilmesinin nasıl olabileceğine dair çalışmaların yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

ADAMS, Henry (2008), The Education of Henry Adams, Wilder Publications, Radford (US).

BAK, Başak (2018), “Medenî Hukuk Açısından Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Yapay Zekâ Kullanımından Doğan Hukuki Sorumluluk”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S.9(35), ss.211-232.

BARTHELMESS, Ulrike ve FURBACH, Ulrich (2014), “Do We Need Asimov's Laws”, E-Article, https://www.technologyreview.com/s/527336/do-we-need-asimovs-laws (Erişim Tarihi: 03.06.2020).

BAYRAMLIOĞLU, Emre (2008), “Akıllı Yazılımlar ve Hukuki Statüsü: Yapay Zekâ ve Kişilik Üzerine Bir Deneme”, Uğur Alacakaptan’a Armağan (Der. Mehmet Murat İnceoğlu), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul, ss.1-139.

BENNETT, Steven (2004), “E-Discovery by Keyword Search”, Prac. Litigator, S.15(3), ss.7-9.

BLODGETT (1987), “Computers Assuming New, Roles at Law Finns, Artificial Intelligence Comes of Age, Computers Assuming Neu, Roles at Law Finns”, N.Y. Times, S.68(1), ss.1-73.

BROOKS, Rodney A. (1991), “Intelligence without Representation”, Artificial Intelligence, S.47(1-3), ss.139-159.

CASELAW (2020), “Harward Law School”, Law, https://cite.case.law/frd/287/182 (Erişim Tarihi: 08.08.2020).

COE, İnternational (2020), “Artificial-İntelligence” E-Article, https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/history-of-ai (Erişim Tarihi: 05.07.2020).

COLDFUSION, Presents (2020), “Whatis Artifical Intelligence”, E-video, htps://youtube.com/watch?v=kwmx3pdf1f10 (Erişim Tarihi: 10.11.2020).

ÇETİN, Elmas (2016), Yapay Zekâ Uygulamaları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 3. Baskı.

DEMİR, Esra (2007), “Robot Hukuku”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

DÜLGER, Murat (2018), “Yapay Zekâlı Varlıkların Hukuk Dünyasına Yansıması, Bu Varlıkların Hukuki Statüleri Nasıl Belirlenmeli”, Terazi Hukuk Dergisi, S.13(142), ss.82-87.

ELEKTRİKPORT (2020), “Yapay Zekâ Makine Öğrenimi”, E-Article, https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/yapay-zekâ-makine-ogrenimi-ve-derin-ogrenme-nedir/21774#ad-image-0 (Erişim Tarihi: 04.06.2020).

EMERJ (2020), “Law Legal Practice Current Applications”, E-Article, https://emerj.com/ai-sector-overviews/ai-in-law-legal-practice-current-applications (Erişim Tarihi: 07.07.2020).

ENDÜSTRİ4.0 (2020), “Yapay Zekâ”, E-Article, https://www.endustri40.com/yapay-zekâ-ulke-yonetebilir-mi (Erişim Tarihi: 01.07.2020).

ERCAN, Cannur (2019), “Robotların Fiillerinden Doğan Hukuki Sorumluluk Sözleşme Dışı Sorumluluk Hallerinde Çözüm Önerileri”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S.11(40), ss.19-51.

ERSOY, Çağlar (2018), Robotlar, Yapay Zekâ ve Hukuk, Sözcü Kitapevi, İstanbul.

ESTATES, Pompeii (1977), “Ravellaw”, E-Article, https://www.ravellaw.com/opinions/568efcf05c2601588142bd3f5177f8b1 (Erişim Tarihi: 07.07.2020).

EVRENBİLİM (2020), “Yapay Zekâ ve Makine Ögrenme”, Evrenbilim, https://www.evrenbilim.com/yapay-zekâ-ve-makine-ogrenme (Erişim Tarihi: 07.05.2020).

FUTUREOFLIFE, Organization (2016), “Draft Repor”, E-Article, http://futureoflife.org/ai-open-letter/european-parliament (Erişim Tarihi: 31.05.2016).

GIARRATANO, Joseph ve RILEY, Gary (1989), Expert Systems: Principles and Programming, PWS Publishing Company, Bangalore, Fourth Edition.

HARVARD, Eduacation (2020), “History Artificial İntelligence”, E-Article, http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/history-artificial-intelligence (Erişim Tarihi: 30.06.2020).

HILBERT, Martin ve LOPEZ, Priscila (2011), “The World’s Technological Capacity To Store, Communicate, and Compute Information”, Science, S.1, ss.60-64.

HILDEBRANDT (2017), “Law As Computation in the Era of Artificial Legal Intelligence”, Speaking Law to the Power of Statistic, https://ssrn.com/abstract=2983045 (Erişim Tarihi: 08.07.2020).

HORSEY, Kirsty ve RACKLEY, Erika (2015), Tort Law, Oxford University Press, Oxford (US).

JAVATPOINT (2020), “History of Artificial Intelligence”, E-Article, https://www.javatpoint.com/history-of-artificial-intelligence (Erişim Tarihi: 08.08.2020).

KAYIRAN, Hüseyin Fırat ve YANANER, Evin (2019), “Examining the Applicability of Artificial Intelligence in Nutrition and Dietetics”, ICAII4.0 - International Conference on Artificial Intelligence towards Industry 4.0, 14-16 November, Iskenderun, Hatay / TURKEY, ss.244-252.

KAYIRAN, Hüseyin Fırat, ÖNDÜRÜCÜ, Ayşe, YANANER, Evin ve SARI, Aysu (2019), “Yapay Zekâ Teknolojisinin Mühendislik ve Mimarlık Alanında Kullanılabilirliği”, 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 29 Kasım, Mersin, ss.45-48.

KILIÇARSLAN, Seda Kara (2019), “Yapay Zekânın Hukuki Statüsü ve Hukuki Kişiliği Üzerine Tartışmalar”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, S.4(2), ss.363-389.

KRAVETS, Dina (2020), “Robot Kills Human”, E-Article, https://www.wired.com/2010/01/0125robot-kills-worker (Erişim Tarihi: 28.07.2020).

LAWTECHNOLOGYNEWS (2020), “Embrace Predictive Coding; 5 Lessons Learned During Fast-Paced Merger Review”, E-Article, http://www.lawtechnologynews.com/id=1202609909310/mcdermott-and-doj-embrace-predictive-coding?slreturn=20140305004807 (Erişim Tarihi: 01.08.2020).

MC, Ai (2020), “Yapay Sinir Ağları”, E-Article, https://mc.ai/insan-sinir-sisteminin-taklidi-yapay-sinir-aglari (Erişim Tarihi: 03.05.2020).

MCGİNNİS, John ve PEARCE, Russell (2014), “The Great Disruption: How Machıne Intelligence Will Transform The Role of Lawyers in The Delivery of Legal Services”, Fordham Law Review, S.82(6), ss.3041-3066.

MEDIACLICK (2020), “Yapay Zekâ Nedir”, E-Article, https://www.mediaclick.com.tr/blog/yapay-zekâ-nedir (Erişim Tarihi: 21.07.2020).

MEDIUM (2020), “Yapay Sinir Ağları”, Yapay Zekâ Ders Notları, https://medium.com/@yasinguzel/yapay-zekâ-ders-notlar%C4%B1-04-yapay-sinir a%C4%9Flar%C4%B1n%C4%B1n-yap%C4%B1s%C4%B1-6b9bfc3004bf (Erişim Tarihi: 03.05.2020).

MORGAN, Bronwen ve YEUNG, Karen (2007), An Introduction to Law and Regulation, Cambridge University Press, Cambridge (UK).

NABİYEV, Vasif (2012), Yapay Zekâ: İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Seçkin Kitapevi, Ankara.

NARENDRA, Kannan ve PARTHASARATHY, Kumpati (1990), “Identification and Control of Dynamical Systems Using Neural Networks”, Ieee Transactions On Neural Networks, S.1(1), ss.4-27.

NEWS, Mit (2020), “Marvin-Minsky”, E-Article, http://news.mit.edu/2016/marvin-minsky-obituary-0125 (Erişim Tarihi: 31.07.2020).

NİLSSON, Nils (1990), “The Mathematical Foundations of Learning Machines”, Artificial Intelligence, S.47, ss.31-56.

OĞUZMAN, Kemal, SELİÇİ, Özer ve ÖZDEMİR, Saibe Oktay (2018), Kişiler Hukuku: Gerçek ve Tüzel Kişiler, Filiz Kitapevi, İstanbul, 17. Baskı.

OXFORD LIVING DICTIONARIES (2020), “Artificial Intelligence”, E-Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/artificial_intelligence (Erişim Tarihi: 01.08.2020).

ÖĞRENME, Derin (2020), “Derin Öğrenme (Deep Learning) Nedir?”, E-Article, https://www.derinogrenme.com/2015/07/21/derin-ogrenme-deep-learning-nedir (Erişim Tarihi: 04.01.2020).

PARKER, Leia (2020), “Menlo Park’s Lex Machina Sold to LexisNexis”, Silicon Valley Business, Journal,https://www.bizjournals.com/sanjose/news/2015/11/23/menlo-parks-lex-machina-sold-to-lexisnexis.html (Erişim tarihi: 08.08.2020).

SGINNOVATE (2020), “Artificial Intelligence and Legal Responsibility”, E-Article, https://www.sginnovate.com/blog/artificial-intelligence-and-legal-responsibility (Erişim Tarihi: 08.07.2020).

SHUTTERSTOCK, Razum (2020), “Artificial Intelligence Trends of 2020”, The Last Futurist, https://lastfuturist.com/artificial-intelligence-trends-of-2020> (Erişim Tarihi: 15.12.2020).

SURDEN, Harry (2019), “Artificial Intelligence and Law: An Overview ”, Georgia State University Law Review, S.35(4), ss.1305-1337.

ŞAHİN, İsmail, DÖRTERLER, Murat ve GÖKÇE, Harun (2017), “Optimum Design of Compression Spring According to Minimum Volume Using Grey Wolf Optimization Method”, Gazi Journal of Engineering Sciences, S.3(2), ss.21-27.

TEKİN, Ayla, ÖNDÜRÜCÜ Ayşe ve KAYIRAN, Hüseyin Fırat (2019), “Farklı Ortamlarda Bekletilen Hibrit Kompozitlerin Kritik Yanal Burkulma Yüklerinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini”, 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 23-25 Mayıs 2019, Mersin, ss.134-152.

THINKTECH (2020), Robotik, Otomasyon ve Yapay Zekâ, Thinktech Yayını, Ankara, https://thinktech.stm.com.tr/uploads/raporlar/pdf/1472017132135436_satm_bb_17_0200_sektor_raporlari_robotik_260417.pdf 10-32 (Erişim Tarihi: 01.07.2020).

TURORIALS, Point (2020), “Artifical Intelligence – Intelligent Systems”, Tutorialspoint (E-Article), https://www.tutorialspoint.com/artifical_intelligence/artificial_intelligence_tutorial.pdf (Erişim Tarihi: 20.03.2020).

UĞUR, Aybars (2003), “Aybars Uğur Works and Researches”, Ders Notları, http://yzgrafik.ege.edu.tr/ http://yzgrafik.ege.edu.tr/~ugur/05_06_fall/aı/lecture1(Erişim Tarihi: 01.02.2003).

UYMAZ, Sait Ali, TEZEL, Gülay ve YEL, Esra (2015), “Artificial Algae Algorithm (AAA) for Nonlinear Global Optimization”, Applied Soft Computing, S.31, ss.153-171.

YAPAYZEKÂTR (2020), “Yapay Zekâ ve Kullanim Alanları”, E-Article, https://www.yapayzekâtr.com/2020/01/06/yapay-zekâ-ve-kullanim-alanlari (Erişim Tarihi: 01.06.2020).

ZEVKLİLER, Aydın, ACABEY, Beşir ve GÖKYAYLA, Emre (2000), Medeni Hukuk, Seçkin Yayınevi, Ankara, 14. Baskı.

ZHONG, Haoxi, XIAO, Chaojun, TU, Cunchao, ZHANG, Tianyang, LIU, Zhiyuan ve SUN, Maosong (2020), “How Does NLP Benefit Legal System: A Summary of Legal Artificial Intelligence”, ACL 2020, ss.1-13.

İndir

Yayınlanmış

2021-01-14

Nasıl Atıf Yapılır

KAYIRAN, D. F. (2021). Yapay Zekâ ve Yapay Zekânın Hukuki Sorumluluğu. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 56-74. https://doi.org/10.51243/SAKA-TJMER.2020.4