Kamu Yönetiminde Değişim Olgusu Global Trendler ve Yeni Paradigmalar Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Berat Akıncı, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, 2021, 314s.

Yazarlar

  • Öznur Karagözoğlu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Kamu Yönetimi, Değişim Olgusu, Global Trend, Paradigma

Özet

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle beraber yirminci yüzyılın ortasında tüm dünyada köklü değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Bu küresel değişim olgusu ülkelerin çeşitli kurumlarını ve kurumların toplumla olan ilişkilerinin yönünü de değiştirmiştir. Kamu yönetiminin de dünyada küreselleşmeye bağlı olarak başta ekonomik, siyasal ve sosyokültürel alanlarda yaşanan değişimlere karşı direnmesi pek mümkün olmamış ve bu süreç, kamu yönetimini derinden etkilemiştir. Kamu yönetiminde yaşanan bu değişim ve dönüşümden yola çıkılarak bu çalışmada, Kamu Yönetiminde Değişim Olgusu: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar kitabı, bölümlerine ayrılarak incelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-02

Nasıl Atıf Yapılır

Karagözoğlu, Öznur. (2022). Kamu Yönetiminde Değişim Olgusu Global Trendler ve Yeni Paradigmalar Üzerine Bir Değerlendirme: Dr. Öğr. Üyesi Berat Akıncı, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, 2021, 314s. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2(2). Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/41