Kadın, Çocuk ve Aile Ombudsmanlığı Dünya Örneklerinin Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu Çalışmaları Bağlamında Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Müslüm SOYKAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

ombudsmanlık, kamu denetçiliği, kadın ve aile ombudsmanlığı, çocuk ombudsmanlığı

Özet

I.Dünya Savaşı sonrasında dünya ülkelerinde yaygınlaşan Ombudsmanlık kurumu, idare ve vatandaş arasındaki ilişkilerde hakkaniyete dayalı kararların alınmasına yönelik etkin bir oluşum halini almaya başlamıştır. Farklı uygulamaları ile insan haklarına yönelik çalışmaları kapsayan Ombudsmanlık kurumları, ülkelerin sosyal ve idari yapılarına göre tek bir kurum olarak ya da özel Ombudsmanlık alanları olarak faaliyet göstermektedir. Bu faaliyet alanları aynı zamanda ülkelerin yönetim biçimlerine de uygun olarak düzenlenmekte olup, ülkeler bazında sürdürülen farklı uygulamalar birbirlerine referans olabilmektedir. Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu çatısı altında yürütülen ombudsmanlık çalışmaları, özel kurumlara ayrılmadan tek bir birim tarafından yürütülmektedir. Tek birim olmasına rağmen hizmet alanlarında çalışma bazlı özelleşmeler görülebilmektedir. Bu makalede de amaç; Kadın, Çocuk ve Aile Ombudsmanlığı çalışmalarının dünya ülkelerindeki örnekleri baz alınarak Türkiye’de ne şekilde sürdürüldüğünün incelenmesidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aldemir C. (2020). Kadın, Çocuk ve Aile Ombudsmanlığı. Erdoğan O. (Ed.), Ombudsmanlık, Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları içinde. (s.305-329). Ankara: Nobel Yayıncılık

Aykanat M. (2019). Ombudsmanlık Kurumunun Osmanlı Kökleri. Turkish Studies. 14(1). 91-110. Doi: 10.7827/TurkishStudies.14948

Babaoğlu C., Babaoğlu P. (2020). Engelli Ombudsmanlığı. Erdoğan O. (Ed.), Ombudsmanlık, Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları içinde. (s.185-207). Ankara: Nobel Yayıncılık

Büyükavcı M. (2008). Ombudsmanlık Kurumu. Ankara Barosu Dergisi. 66(4). 10-13.

Coşkun B., Şen E., Ç. Pank Yıldırım (2020). Ombudsmanlık ve Türkiye: Tarihteki İzler ve Günümüzdeki Durum. Erdoğan O. (Ed.), Ombudsmanlık, Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları içinde. (s.1-35). Ankara: Nobel Yayıncılık

Çeliksoy E. Bayan B. (2020). Genel ve Özel Amaçlı Ombudsmanlık Örnekleri: İngiltere ve Türkiye. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 3(1). 92-103.

Çeliksoy E. (2020). Yerel Yönetim Ombudsmanlığı. Erdoğan O. (Ed.), Ombudsmanlık, Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları içinde. (s.385-413). Ankara: Nobel Yayıncılık

Demirkılınç A. (2019). Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu ve Etkinliği (yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi. Konya

Dut A. (2018). Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumunun Tavsiye Kararlarının İdare Üzerindeki Etkinliği (yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: Kahramanmaraş.

Efe H., Demirci M. (2013). Ombudsmanlık Kavramı ve Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumundan Beklentiler. Sayıştay Dergisi. 90. 49-72

Engin S., Önen M. (2020). Cezaevi Ombudsmanlığı Sistemi: Almanya, Kanada, İngiltere ve Galler Örnekleri. Erdoğan O. (Ed.), Ombudsmanlık, Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları içinde. (s.95-119). Ankara: Nobel Yayıncılık

Erdengi T. B. (2009). Ombudsman: Dünya Uygulamaları ve Türkiye (doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi. Ankara

Erdoğan O. (Der.) (2020). Ombudsmanlık, Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları. Ankara: Nobel Yayıncılık

Ezikoğlu Ç. (2020). Dünya Basınında Denetim Mekanizması Örneği: Basın Ombudsmanlığı. Erdoğan O. (Ed.), Ombudsmanlık, Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları içinde. (s.329-347). Ankara: Nobel Yayıncılık

Gişi S. (2017). Ombudsmanlık Kurumu İsveç ve Fransa Ülke Uygulamaları ile Avrupa Ombudsmanı Üzerine Bir İnceleme. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2. 1-42.

Gökçe A. F., Kutlu S. (2020). Askeri Ombudsmanlık. Erdoğan O. (Ed.), Ombudsmanlık, Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları içinde. (s.157-185). Ankara: Nobel Yayıncılık

Kahraman N. (2020). Çocuk Haklarının Korunmasında Çocuk Ombudsmanlığının Önemi: Norveç ve Türkiye Çocuk Ombudsmanlığı Karşılaştırması. Akademik Yaklaşımlar Dergisi. 11(2). 185-203.

Kalkan A. (2020). Maden ve Enerji Ombudsmanlığı. Erdoğan O. (Ed.), Ombudsmanlık, Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları içinde. (s.63-95). Ankara: Nobel Yayıncılık

Kamu Denetçi Kurumu. (2021).https://www.kdkcocuk.gov.tr/duyuru.php 29 Aralık 2021 tarihinde alınmıştır.

Kamu Denetçi Kurumu. (2021). https://www.kdkcocuk.gov.tr/kararlarimiz.php 29 Aralık 2021 tarihinde alınmıştır.

Kamu Denetçiliği Kurumu. (2018). Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Mekanizmaların Etkinliğinin Arttırılması Çalıştay Raporu. Ankara, Türkiye.

Kulaç O. (2020). İngiltere’de Konut Ombudsmanlığı. Erdoğan O. (Ed.), Ombudsmanlık, Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları içinde. (s.255-275). Ankara: Nobel Yayıncılık

KDK (2021). https://www.ombudsman.gov.tr/kdk-pdf/kdk-2021-yili-faliyet/kdk-2020-yili-faliyrt-raporu.pdf 30 Haziran 2022 tarihinde alınmıştır.

Malkoç Ş. (2017, Haziran). Kadın Hakları ve Ombudsmanlık Çalıştay Raporu. Ankara, Türkiye.

Önen S. M., Ergüzel E. (2021). İskandinavya Çocuk Ombudsmanlığı Sistemi ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği. Ombudsman Akademik. 7. 33-65.

Özkaral M. (2020). Üniversite Ombudsmanlığı. Erdoğan O. (Ed.), Ombudsmanlık, Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları içinde. (s.347-367). Ankara: Nobel Yayıncılık

Parlak B., Doğan K. C. (2015). Türkiye’de Ombudsmanın Uygulanabilirlik Analizi: Ampirik Bir Çalışma. Turkish Studies. 10(10). 749-770. Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8599

Sarı S. (2020). Tüketici Ombudsmanlığı. Erdoğan O. (Ed.), Ombudsmanlık, Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları içinde. (s.413-429). Ankara: Nobel Yayıncılık

Şahin M. (2018). Seçilmiş Ülke Uygulamaları Bağlamında İdarenin Denetlenmesinde Ombudsman Uygulaması ve Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu (yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi.

Usta H. (2016). Türkiye’de Ombudsman (Kamu Denetçi) Kurumu. Denetişim. 14. 59-64

https://www.ombudsman.gov.tr/document/yayinlar/calistay_raporlari/kadin-ve-cocuk-calistayi-subat-2018/ 29 Aralık 2021 tarihinde alınmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-08

Nasıl Atıf Yapılır

SOYKAN, M. (2022). Kadın, Çocuk ve Aile Ombudsmanlığı Dünya Örneklerinin Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu Çalışmaları Bağlamında Değerlendirilmesi. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 01-12. Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/45

Sayı

Bölüm

Makaleler