Yönetim Anlayışı ve Metodolojisi Açısından Karl R. Popper ve Viyana Çevresi

Yazarlar

  • Prof.Dr. Hüsamettin İnaç Dumlupınar Üniversitesi
  • Hakkı Evcim Dumlupınar Üniversitesi iibf

DOI:

https://doi.org/10.51243/SAKA-TJMER.2020.1

Anahtar Kelimeler:

Yönetim modeli, üç dünya kuramı, Viyana Çevresi, eleştirel teori, yanlışlanabilirlik ilkesi

Özet

Karl R. Popper epistemoloji alanında yaptığı çalışmalarla 21. yüzyılın en tanınmış filozoflarından biridir. Popper’ ın felsefe anlayışı ve felsefe problemlerine getirmek istediği çözümler üzerinde durmak istenirse, onun felsefe çalışmalarına başladığı yıllarda ortaya çıkan Viyana çevresi felsefe ekolününde de dikkate alınması gerekir. Çünkü Viyana çevresinin felsefi görüşleriyle Popper’ın felsefe görüşleri arasında karşıtlığın getirdiği bir etkileşme vardır. Bu metinde, Popper’ın metodolojisinden bahsederken öncelikle Viyana çevresi yaklaşımını, daha sonra Popper’ın eleştirel yöntemini, Popper’ın yanlışlanabilirlik ilkesini ve Popper’ın yönetim modelini oluşturan üç dünya kuramı ele alınmıştır.

 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Baudouın, Jean (1993). Karl Popper, Çev: Bülent Gözkan, İstanbul: İletişim Yayınları, 1993.

Çelebi, Nilgün (1996). Sosyal Bilimlerde Yöntem, Konya: Aba&Sebat Yayınları, 1996.

Denkel, Arda (1997). Düşünceler ve Gerçekler Felsefe Yazıları, İstanbul: Göçebe Yayınları, 1997.

Güzel, Cemal (1996). Sağduyu Filozofu: Popper, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1996.

İnaç, Hüsamettin (2018). Faşizmin ve Sosyalizmin Sosyopolitik Kökenleri, İstanbul: Bilge Kültür Savat Yayınları.

Magee, Bryan (1982). Karl Popper’in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, çev: Mete Tunçay, İstanbul: Remzi Kitapevi.

Popper, Karl R. (1985). Tarihselciliğin Sefaleti, Çev: Dr. Sabri Orman, Sunuş: Doç. Dr. Şafak Ural, İstanbul: İnsan Yayınları.

Popper, Karl R. (2000). Açık Toplum ve Düşmanları Cilt l, Çev: Mete Tunçay, 4.b., İstanbul: Remzi Kitapevi.

Popper, Karl R. (2005). Bilimsel Araştırmanın Mantığı, Çev: İlknur Aka ve İbrahim Tıran, 3.b., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Skirbekk, Gunnar ve Gilje, Nils. Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, Çev: Emrullah Akbaş ve Şule Mutlu, İstanbul: Üniversite Kitapevi Yayınları, ( Tarih Belirtilmemiş).

Sunar, İlkay. Düşün ve Toplum, Ankara: Doruk Yayınları, 1999.

Tepe, Harun. Platon’dan Habermas’ a Felsefede Doğruluk Yada Hakikat, 2.b., Ankara: İmge Kitapevi, 2003.

İndir

Yayınlanmış

2021-01-14

Nasıl Atıf Yapılır

İnaç, P. H. ., & Evcim, H. (2021). Yönetim Anlayışı ve Metodolojisi Açısından Karl R. Popper ve Viyana Çevresi. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 01-11. https://doi.org/10.51243/SAKA-TJMER.2020.1