Sağlıkta Hata ve Hilelerin Önlenmesine Yönelik Kontroller

Yazarlar

  • Zeynep Şehza ÇATAK Cumhuriyet üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Hile incelemesi, Hata incelemesi, Suiistimal incelemesi

Özet

Bu çalışmada hastanelerin çalışma şekilleri parasal akışları, satın alma süreçleri ve bu süreçlerde yapılan muhasebesel hilelerin kontrol süreçlerine değinilmiştir. Bu hata ve hilelerin fonksiyonel olarak nasıl giderilmesi gerektiği suiistimale açık olan çalışma şekillerinin nasıl yönetilmesi gerektiği inceleme şekil ve süreçlerinin yönetimsel olarak neler yapılması gerektiği ve yöneticilerin belirli dönemlerde raporlama yapmaları gerektiği ile ilgili denetimin sağlanmasında ve hilelerin azaltılması önemli bir basamak olacağı düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akdemir, Ç., (2010), İşletmelerde Hile Riski ve Türk İşletmelerinde Hile Riskinin Ölçülmesi ve

Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, s.34–35

Dilek Azgun (2018: blog)

Faktörler, http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/75, (29.10.2014)

Hile nedir, http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_gts &view=gts, (22.11.2012).

http://www.maliye.gov.tr, (25.12.2014).

http://www.muhasebenet.net/makale_ismail%20aki_smmm_hile%20nedir%20hile%20denetimi.html,

(01.03.2013).

http://www.muhasebenet.net/makale_ismail%20aki_smmm_hile%20nedir%20hile%20denetimi.html ,

(01.03.2013).

http://www.saglikplatformu.com/saglik_egitimi/showquestion.asp?faq= 3&fldAuto=252, (29.12.2014).

İç kontrol- İç denetim: https://ickontrol.saglik.gov.tr/

İş Ulusoy, K., (2014), Güneş Hukuk Bürosu, Ülkemizdeki Yolsuzluklara Genel Bir Bakış ve Bunlarla

Mücadelede Çözüm Yolları, http://www.gunes-gunes.av.tr/makaleler/ulkemizdeki-yolsuzluklaragenelbir-bakis-ve-bunlarla-mucadelede-cozum-yollariede-cozum-yollari, (19.6.2014)

İşletme Ulusoy, K., (2014), Güneş Hukuk Bürosu, Ülkemizdeki Yolsuzluklara Genel Bir Bakış ve Bunlarla

Mücadelede Çözüm Yolları, http://www.gunes-gunes.av.tr/makaleler/ulkemizdeki-yolsuzluklaragenelbir-bakis-ve-bunlarla-mucadelede-cozum-yollariede-cozum-yollari, (19.6.2014)

Kara, M., Yaygın Muhasebe Hata ve Hileleri Nelerdir, www.stratejikboyut.com, (30.10.2009).

Sağlık Bakanlığı Faaliyet Raporu (2016)

Sağlık Bakanlığı Verimlilik Daire Başkanlığı Denetim Raporu 2020

Sey Danışmanlık (2020: blog)

T.C. Sayıştay Başkanlığı Sağlık Bakanlığı denetim raporu

Tarhan Mengi, B., (2013), Satıcı Hileleri, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Mart, s.127.

Ulusoy, K., (2014), Güneş Hukuk Bürosu, Ülkemizdeki Yolsuzluklara Genel Bir Bakış ve Bunlarla Mücadelede

Çözüm Yolları, http://www.gunes-gunes.av.tr/makaleler/ulkemizdeki-yolsuzluklara-genelbir-bakis-vebunlarla-mucadelede-cozum-yollariede-cozum-yollari, (19.6.2014)

www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/fbcf1284b57142bbadc9b8fecb10364c.pptx, (02.01.2015).

Yılancı, F. M., (2006), İç Denetim Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Araştırma, 2. Baskı,Nobel Yayınları, Ankara, s.117.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-08

Nasıl Atıf Yapılır

ÇATAK, Z. Şehza. (2022). Sağlıkta Hata ve Hilelerin Önlenmesine Yönelik Kontroller. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 13-24. Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/50

Sayı

Bölüm

Makaleler