Ukrayna-Rusya Savaşı: Avrupalı Bir Milletin Yıkımı

Yazarlar

  • Mehmet Nur ÇELİKASLAN Gaziantep Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Ukrayna-Rusya Savaşı- Rus Milliyetçiliği- NATO

Özet

Ukrayna savaşının yalnızca bölgesel düzeyde değil küresel ölçekte de pek çok etki yarattığı söylenebilir. Bu Makalede Ukrayna-Rusya savaşının dinamikleri ile küresel ve bölgesel düzeyde yarattığı etkiler irdelenecektir. Makalenin temel argümanı Rusya’nın kendisini küresel sistemin dışına itmesine yol açacak hataları Rus İmparatorluğunu yeniden diriltme hevesi yüzünden bizzat kendisinin yaptığı şeklindedir. Konuya ilişkin bilgi ve verileri elde etmek için doküman incelemesi ve uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu çerçevede, nitel araştırma desenlerinden vaka çalışması türlerinden açıklayıcı/tanımlayıcı durum yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak için ileri sürdüğü NATO’nun genişlemesi gerekçesinin gerçeği yansıtmadığı sonucuna ulaşılmıştır

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Keskin, M. (2015). Yakın çevre doktrini bağlamında Rus dış politikası: Ukrayna müdahalesi, Barış

Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 2, 45-62.

Bowen, A (2020).https://sgp.fas.org/crs/row/IF11625.pdf (Erişim Tarihi:26.05.2022)

Dudayev, C (1995) https://www.youtube.com/watch?v=GsQAA3IUM1w (Erişim Tarihi:26.05.2022)

Akhiyadov, M ( 2019).https://www.insamer.com/tr/ikinci-cecen-rus-savasinin-yil-donumu-vehatirlattiklari_2409.html (Erişim Tarihi:26.05.2022)

Obama, B (2016).https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/01/12/remarkspresident-barack-obama-%E2%80%93-prepared-delivery-state-union-address (Erişim

Tarihi:27.05.2022)

Biden, J ( 2022). https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/04/28/remarksby-president-biden-on-the-request-to-congress-for-additional-funding-to-supportukraine/(Erişim Tarihi:27.05.2022)

Cohen, P (2022).https://www.nytimes.com/2022/03/01/business/economy/russia-ukraine-sanctionseconomy.html (Erişim tarihi:27.05.2022)

Europarl, (2022).(https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220210IPR23007/russia-sthreats-against-ukraine-are-a-wake-up-call-for-europe-meps-say (Erişim Tarihi:27.05. 2022)

Türk Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2022, C.3, S.1

Vitenko,P(2022).https://tvoemisto.tv/en/news/18_may_summary_the_baltic_states_and_poland_fear_r

ussian_invasion_but_the_loss_of_the_russian_army_in_ukraine_could_be_a_world_record_13

html (Erişim Tarihi:27.05.2022)

Mikayilli, R (2016).https://www.aa.com.tr/tr/dunya/rusya-nin-baltik-ulkeleri-uzerindekibaskisi/512172 (Erişim tarihi:30.05.2022)

Mitchell, A (2022).https://www.usip.org/publications/2022/05/putins-war-backfires-finland-swedenseek-join-nato (Erişim tarihi:27.05.2022)

Kinkartz, S (2022).https://www.dw.com/en/german-chancellor-olaf-scholz-faces-unusual-criticismfrom-ukraines-ambassador/a-61673724 (Erişim Tarihi:05.06.2022)

Xinhua (2021). http://www.news.cn/english/europe/2021-10/23/c_1310264582.htm (Erişim

Tarihi:05.06.2022)

BAYKAR(2022).https://twitter.com/BaykarTech/status/1532317934630187008?ref_src=twsrc%5Ego

ogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet (Erişim Tarihi:07.06.2022)

Anušauskas,A(2022).

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1532314210872459264?cxt=HHwWgICw9f_p78MqA

AAA (Erişim Tarihi:07.06.2022)

İHA, (2022).https://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/baskentin-yavru-aslanlarinin-isimleri-belli-olduistanbul-ve-kiev-3739187/ (Erişim Tarihi:07.06.2022)

Jeffry, J (2022).https://www.milliyet.com.tr/dunya/turkiyenin-yeri-doldurulamaz-6762049 (Erişim

Tarihi:29.05.2022)

Stanovaya, T (2022).https://foreignpolicy.com/2022/01/27/putin-russia-ukraine-crisis-invasion/

(Erişim tarihi 27.05. 2022)

Mollhagga, S (2022).https://newlinesmag.com/argument/history-stokes-putins-dream-of-a-greaterrussia/(Erişim Tarihi:27.05.2022)

Noubel, F (2022).https://globalvoices.org/2022/02/26/what-does-russian-world-stand-for-in-putinsstatements-about-ukraine/(Erişim tarihi: 28.05.2022)

İWPR,(2022). https://iwpr.net/global-voices/ukraine-outlaw-pro-russian-political-parties (Erişim

Tarihi:28.05.2022)

Biden, J (2022).https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/17/remarksby-president-biden-before-marine-one-departure-14/ (Erişim Tarihi:01.06.2022).

Putin, V (2022). https://www.youtube.com/watch?v=Hv-np8Ctprs (Erişim Tarihi:01.06.2022)

Hyung, K and Kım,H (2022).https://apnews.com/article/covid-health-business-united-states-lifestylebaf6ab0f2e2585efa0690e8f3e9f6610 (Erişim tarihi:01.06.2022).

Farquhar, N and Lobzina, A (2022).https://www.nytimes.com/2022/04/21/world/europe/russiamoskva-warship-disinformation.html (Erişim Tarihi:02.06.2022)

Wadhams, N (2022).https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-07/russia-surges-past-iran-tobecome-world-s-most-sanctioned-nation#xj4y7vzkg (Erişim tarihi:03.06.2022)

Rfi,(2022).https://www.rfi.fr/en/russia-using-energy-as-weapon-says-berlin (Erişim Tarihi:03.02.2022)

CNAS,(2022).https://www.cnas.org/events/virtual-event-the-war-in-ukraine-implications-for-the-indopacific (Erişim Tarihi:28.05-2022)

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

ÇELİKASLAN, M. N. (2022). Ukrayna-Rusya Savaşı: Avrupalı Bir Milletin Yıkımı. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 53-66. Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/56

Sayı

Bölüm

Makaleler