Okul Sağlığı Bileşenlerinin Halk Sağlığı Açısından Yeri ve Önemi

Yazarlar

  • Ramazan SUNGUR Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi
  • Tuğba SUNGUR
  • Hatice SUNGUR

Anahtar Kelimeler:

Okul Sağlığı, Okul Sağlığı Bileşenleri, Halk sağlığı.

Özet

Okullar, erken çocukluk döneminden itibaren özellikle öğrencilerin sağlık bilgi davranışı kazanması ve bunu yaşamının geneline yayabilmesi noktasında anahtar bir rol üstlenmektedir. Okul sağlığı bileşenleri kapsamında eğitim kurumlarında yürütülen öğrenci sağlığı programları, okul çevresi sağlığı, sağlık eğitimi ve okul çalışanlarının sağlığı konularında yapılabilecek çabalar sadece okul ortamında değil, ayrıca dolaylı olarak toplum bütününde sağlık ve hastalık konusunda duyarlılığın artmasına, sağlıkta eşitsizliklerin azaltılmasına, mortalite ve morbidite oranlarında azalmaya, toplumda hastalık yükünün azaltılmasına ve dolayısıyla sağlığın korunmasına ve sürdürülmesi sayesinde toplum refahının artmasına olanak sağlayabilmektedir. Bu bağlamda ilgili çalışmada okul sağlığı bileşenleri olarak öğrenci sağlığı, okul çevresi sağlığı, sağlık eğitimi ve okul çalışanlarının sağlığının halk sağlığı açısından yeri ve önemini ortaya konulması amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Ağırkan, M. (2022). Eğitimde Akademik Başarıyı ve Sağlığı Desteklemek: Bütüncül Okul, Bütüncül Toplum, Bütüncül Çocuk Modeli. Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 10-22.

Bonell, C., Humphrey, N., Fletcher, A., Moore, L., Anderson, R., & Campbell, R. (2014). Why schools should promote students’ health and wellbeing. Bmj, 348.

Bonell, C.,Parry, W.,Wells, H.,Jamal, F.,Fletcher, A., Harden, A., Thomas, J., Campbell, R., Petticrew, M., Murphy, S., Whitehead, M., Moore L. (2013). The effects of the school environment on student health: A systematic review of multi-level studies. Health & Place Journal, 21: 180-191.

Ergin, A. (2023). Okul Çocuğunun Sağlığı Ve Çevre. 29.11.2023 tarihinde https://www.sosyalpediatri.org.tr/okul-cocugunun-sagligi-ve-cevre-02716.html adresinden erişilmiştir.

GÖZLÜ, K. (2020). Sağlığın Sosyal Bir Belirleyicisi: Sağlık Okuryazarlığı A Socıal Determınant Of Health: Health Lıteracy. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27(1), 137-144.

Gündüz, S., & Albayrak, H. M. (2014). Okul Sağlığında Neredeyiz?. Ankara Medical Journal, 14(1), 29-33.

Hassoy, H., Mandıracıoğlu, A., Ergin, I., Durusoy, R., & Davas, A. (2011). Tıp fakültesi öğrencilerinin okul sağlığı eğitim programı: Ege Üniversitesi örneği. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(6), 1-8.

Jamal, F., Fletcher, A., Harden, A. et al. The school environment and student health: a systematic review and meta-ethnography of qualitative research. BMC Public Health 13, 798 (2013): 1-12.

Jansen, J. D., Vervoort, J., Visser, A., Reijneveld, S.A. (2019). "School Health Services" In Issues and Opportunities in Primary Health Care for Children in Europe (ss.219-236).

Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health promotion international, 15(3), 259-267.

Pelen, K., ve Günay, O. (2013). İlköğretim Okulu Öğrencilerine Verilen Sağlık Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi, Tutum Ve Davranışlarına Etkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(1), 52-63.

Santana, S., Brach, C., Harris, L., Ochiai, E., Blakey, C., Bevington, F., ... & Pronk, N. (2021). Practice full report: Updating health literacy for healthy people 2030: Defining its importance for a new decade in public health. Journal of Public Health Management and Practice, 27(6), 258-264.

Ulaş, S. C., ve Günay, T. (2014). Okulda sağlık eğitimi yoluyla beslenme ve bedensel etkinlik davranış değişimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(3), 131-137.

Vamos, S., Okan, O., Sentell, T., & Rootman, I. (2020). Making a case for “Education for health literacy”: An international perspective. International journal of environmental research and public health, 17(4), 1-18.

Van Teijlingen, K., Devkota, B., Douglas, F., Simkhada, P., & van Teijlingen, E. (2021). Understanding health education, health promotion and public health. Journal of Health Promotion, 9(1), 1-7.

WHO (2012). Health education: theoretical concepts, effective strategies and core competencies. World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean.

WHO (2021). WHO guideline on school health services. Geneva: World Health Organization.

Yaltagil, E. I., & Arslan, A. (2022). The Effect of Health Literacy on Healthy Lifestyle and Health Education Awareness Level in Parents During Covid-19 Period. Turkish Studies-Economics, Finance, Politics, 17(4), 1175-1192.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

SUNGUR, R., SUNGUR, T., & SUNGUR, H. (2023). Okul Sağlığı Bileşenlerinin Halk Sağlığı Açısından Yeri ve Önemi. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(2), 77-84. Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/93

Sayı

Bölüm

Makaleler