Sermayenin Mekanları Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru (Kitap Tanıtımı)

Yazarlar

  • Sezai Akdağ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Özet

Kapitalizmin mekansal dönüşümünü ele alan "Sermayenin Mekanları" kitabı, David Harvey'in kapitalizmin mekan ve yerleşimler üzerindeki etkilerini incelen bir eleştirel coğrafya çerçevesinde analiz etmektedir. Kitap, kapitalizmin mekansal düzenlemelerinin ekonomik, sosyal ve politik sonuçlarına odaklanmaktadır. Yazar, kitapta, kapitalizmin mekansal düzenlemelerinin nasıl eşitsizlikleri, ayrımcılığı ve güç dengesizliklerini yeniden oluşturduğunu tartışmaktadır. Ayrıca, emlak piyasası, kent planlaması, özelleştirme, kentsel yenileme gibi konuları ele alarak, kapitalizmin mekansal stratejilerini ve bu stratejilerin insanların hayatları üzerindeki etkilerini incelemektedir. Eleştirel bir coğrafi bakış açısından yaklaşarak, Harvey kitabında, kapitalizmin mekansal boyutunun sadece ekonomik etkilerle kalmadığını, aynı zamanda kültürel, sosyal ve politik etkileri olduğunu da savunmaktadır. Kapitalizmin, yerleşimlerin düzenlenmesi, mülkiyet ilişkileri ve kentsel alanlarda yapılan değişiklikler sebebiyle güç dengesizliklerini yeniden ürettiğini vurgulamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

HARVEY, David (2022), Sermayenin Mekanları Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru, Sel Yayıncılık, İstanbul, 3. Baskı.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

Akdağ, S. (2023). Sermayenin Mekanları Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru (Kitap Tanıtımı). Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(2), 85-89. Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/96

Sayı

Bölüm

Makaleler