KARASOY, H. A. (2022). Örgüt Kültürü ve Hizmet Kalitesi İlişkisi: Sistematik Bir Tarama. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-40. Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/51