ARSLAN, M. (2022). Yerel Kalkınmanın Yansıması Olarak Belediye Yatırımları. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 41-52. Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/54