Akdağ, S. (2023). Sermayenin Mekanları Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru (Kitap Tanıtımı). Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(2), 85-89. Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/96