ASLAN, E. (2022) “Hukuk ve Etik Bağlamında Kent Konseyleri: Mevzuatın ve Uygulamanın Genel Bir Değerlendirmesi ”, Türk Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2(2). Erişim adresi: https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/38 (Erişim: 16Ağustos2022).