KARASOY, H. A. (2022) “Örgüt Kültürü ve Hizmet Kalitesi İlişkisi: Sistematik Bir Tarama”, Türk Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(1), ss. 25-40. Erişim adresi: https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/51 (Erişim: 2Şubat2023).