ARSLAN, M. (2022) “Yerel Kalkınmanın Yansıması Olarak Belediye Yatırımları”, Türk Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(1), ss. 41-52. Erişim adresi: https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/54 (Erişim: 29Eylül2022).