Akdağ, S. (2023) “Sermayenin Mekanları Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru (Kitap Tanıtımı)”, Türk Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 85-89. Erişim adresi: https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/96 (Erişim: 17Nisan2024).