ASLAN, E. “Hukuk Ve Etik Bağlamında Kent Konseyleri: Mevzuatın Ve Uygulamanın Genel Bir Değerlendirmesi ”. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 2, sy 2, Ocak 2022, https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/38.