KARASOY, H. A. “Örgüt Kültürü Ve Hizmet Kalitesi İlişkisi: Sistematik Bir Tarama”. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 1, Temmuz 2022, ss. 25-40, https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/51.