ARSLAN, M. “Yerel Kalkınmanın Yansıması Olarak Belediye Yatırımları”. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 1, Temmuz 2022, ss. 41-52, https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/54.