Akdağ, S. “Sermayenin Mekanları Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru (Kitap Tanıtımı)”. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Aralık 2023, ss. 85-89, https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/96.