ASLAN, Ekrem. “Hukuk Ve Etik Bağlamında Kent Konseyleri: Mevzuatın Ve Uygulamanın Genel Bir Değerlendirmesi ”. Türk Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2, no. 2 (Ocak 2, 2022). Erişim Ağustos 16, 2022. https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/38.