KARASOY, Hasan Alpay. “Örgüt Kültürü Ve Hizmet Kalitesi İlişkisi: Sistematik Bir Tarama”. Türk Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 3, no. 1 (Temmuz 8, 2022): 25-40. Erişim Şubat 2, 2023. https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/51.