Cilt 1 Sayı 1 (2020): TÜRK YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ