Cilt 2 Sayı 1 (2021): TÜRK YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ