Editorial Team

Dr. Öğr. Üyesi Serdal DAMARSEÇKİN , Şırnak Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği (Baş Editör)

Doç. Dr. Cemal KURT: Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Doç. Dr. Tunahan Erdem Agr. Mach. Dept of Cukurova Univercity

Doç. Dr. Tuba Terbıyık KURT: Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK Agr. Mach. Dept of Cukurova Univercity

Prof. Dr. Celaleddin BARUTÇULAR: Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Doç. Dr. Faheem Shehzad BALOCH: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammad Azhar NADEEM: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Doç. Dr. Yılmaz UÇAR: Ordu Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi

Dr. Tamar Guy-Haim, National Institute of Oceangraphy, Israel

Doç. Dr. Ömer EREN, Mustafa Kemal Üniversitesi, Biyosistem Mühendisliği

Dr. M. Murat Turgut, Dicle Üniversitesi, Tarım Makinaları Bölümü

Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Biological Control Research Institute, Department of Phytopathology, Adana, Turkey)