Dergi Hakkında

Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi (TEAD), yılda bir (Aralık) yayınlanan uluslararası bilimsel hakemli bir dergidir. Yayın hayatına 2020 yılında başlayan TEAD tamamen ücretsizdir. TEAD makale gönderme, işleme, yayınlama ve bu gibi hiçbir işlemden ücret talep etmez. TEAD, tüm uluslararası akademik ve profesyonel topluluklardan akademisyenleri dâhil etmeyi amaçlayan, açık erişimli ve çift kör hakemli bir dergidir. Türk Eğitim Araştırmaları Dergisi (TEAD) eğitim bilimlerindeki çeşitli teorik ve tematik yaklaşımların özgün bir şekilde tartışıldığı bir platform sunar. TEAD çeşitli araştırma yöntemlerini kapsamaktadır (vaka çalışması, etnografi, fenomonolojik araştırma, öyküleyici araştırma, tarihsel araştırma, nicel araştırma− betimsel tarama yöntemi, deneysel çalışma, tek denekli araştırma, nedensel karşılaştırma araştırması, korelasyon araştırması, meta analiz çalışmaları, vb.). Farklı perspektiflerden dikkate değer araştırma sorularını irdeleyen akademik çalışmalar TEAD’ta desteklenir. TEAD daha öncesinde başka ortamlarda yayımlanmamış veya yayımlanma sürecinde olmayan teori ve pratikte orijinal çalışmaları teşvik eder. Gönderilen tüm çalışmalar ilk olarak derginin gereksinimlerine uygunluğu bakımından editör kurulu tarafından incelenir ve değerlendirilir. Editör kurulu tarafından uygun bulunan makaleler bilimsel değerlendirme için hakemlere gönderilir. Çalışmalarda belirtilen tüm görüşler yazarların sorumluluğundadır. TEAD’ta Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanır.