Dijital Öyküleme Yoluyla Dil Eğitimi: Bir Sistematik Derleme Araştırması

Yazarlar

  • YILMAZ PERÇİN MEB
  • Metin ÜNAL
  • Zeynep SAĞMAK PERÇİN
  • Ayşe ÖZPEK UZUN
  • Taner EYİ

Anahtar Kelimeler:

Dijital Öyküleme Ana Dili Eğitimi Dil Becerileri

Özet

Bu araştırmada sistematik derleme yöntemiyle dijital öyküleme yöntemini dil eğitiminde kullanan araştırmaları belirlenmek amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak 2004-2022 yılları içerisinde yayımlanan makale ve tezlerden oluşan toplamda 32 araştırmdan erişilmiştir. Nitel yöntemin kullanıldığı araştırmada sistematik derleme tekniğinden yaralanmılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. İncelenen araştırmaların %51’inin anlatma becerisine yönelik olduğu; %56 nicel ve %25 nitel araştırma yönetmi tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akşit, N. (2007). Educational Reform In Turkey. International Journal Of Educational Development. 27, 129-137

Ateş, M. (2022). The use of digital storytelling method in language education: A systematic

compilation study. Pamukkale University Journal of Education Faculty, doi:10.9779.pauefd.1101722

Bennett, J., Grasel, C., Parchmann, I. And Waddington, D. (2005). Contextbased And Conventional

Approaches To Teaching Chemistry: Comparing Teachers‘ Views. Int J Sci Educ, 27, 1521–1547.

Creswell J. W. & Plano Clark, V. L. (2014). Design and Conduct of Mixed Method Researches Y.

Dede and S. B. Demir (Trans. Ed.) In the Nature of Mixed Method Research (P. 1-22). Moment. Ankara.

Çiftçi, M. (2019). The effect of digital stories on the reading skills of primary school sophomores.

Master's thesis, Aksaray University, Aksaray

Dogan, Y. (2010). Using activities to improve listening skills. Turkology Studies, 27, 263-274.

Ellis, R. And Gabriel, T. (2010). Context-Based Learning For Beginners: Cbl And Nontraditional

Students. Research in Post-Compulsory Education, 15(2), 129-140

Erg (2009). ― Education Monitoring Report 2008. Retrieved from Http://Www.Egitimreformugirisimi.Org/Wp-Content/Uploads/2017/03/Erg_Eır2008.Pdf on 06

April 2023

Feight, B. J. (2016). The effects of using digital st ects of using digital storytelling for four ytelling for fourth graders' liter aders' literacy learning. Master thesis, University of Northern Iowa, Iowa

Gardner, H. (2007). Five Minds For The Future. Cambridge, Ma.: Harvard Business School Press.

Glynn, S. And Koballa, T. R. (2005). The Contextual Teaching And Learning Ġnstructional Approach,

, R. E. Yager (Ed.), Exemplary Science: Best Practices In Professional Development (75-84),

Arlington, Va: National Science Teachers Association Press

PERÇİN vd. - Language Education Through Digital Storytelling: A Systematic Compilation Study

Millar, J. (2004). ‘Systematic Reviews for Policy Analysis’, S. Becker ve A. Byrman (ed.), Understanding Research for Social Policy and Practice: Themes, Methods and Approaches

içinde, Bristol: Policy Press

Mirza, H., S. (2020). Improving university students’ English proficiency with digital storytelling.

International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 7(1). 84-94.

http://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/668

Ozkaya, P. G. (2020). The effect of digital stories on the development of Turkish language skills: A

meta-analysis study. Journal of Mother Tongue Education, 8(4), 1386 1405.

Rahman, N. F. N. A. ve Bakar, R. A. (2020). Digital storytelling: a systematic review. Journal of

English Language Teaching Innovations and Materials, 2(2), 97-108.

Reinders, H. (2011). Digital Storytelling Ġn The Foreign Language Classroom. Elt World Online

Blog. Retrieved November, 26, 1-9

Robin, B. (2007). The Convergence Of Digital Storytelling And Popular Culture Ġn Graduate

Education. In C. Crawford Et Al. (Eds.), Proceedings Of Society For Information Technology

And Teacher Education International Conference (Pp. 643-650). Chesapeake, Va: Aace.

Https://www.Learntechlib.Org/Primary/P/24616/ Adresinden 28.04.2023 Tarihinde Ulaşılmıştır.

Sudarmaji, I., Mulyana, A. & Karsiyah (2020). Applyıng dıgıtal storytellıng to ımprove ındonesıan

hıgh school students’ vısual memory and wrıtıng skıll. ENGLISH REVIEW: Journal of English

Education, 8(2), 255-264. doi: 10.25134/erjee.v8i2.2987

Sur, E. (2022). Dijital öyküleme. Tarık Talan ve Veli Batdı (Ed.), Teknoloji Çağında Eğitim ve Güncel

Yaklaşımlar (89-108). İstanbul: Efe Akademi

Turgut, G. (2015). Analysis of Opinions on Story Creation Software Developed for Pre-School Education, Master Thesis, Ege University Graduate School of Sciences, Department of Computer and Instructional Technologies, İzmir

Wu, J. & Chen, D. V. (2020). A systematic review of educational digital storytelling. Computer &

Education, 147, 1-16.

Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler İçinde (S.39-

. Ankara: Pegema Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

PERÇİN, Y., ÜNAL, M., SAĞMAK PERÇİN , Z., ÖZPEK UZUN, A., & EYİ, T. (2023). Dijital Öyküleme Yoluyla Dil Eğitimi: Bir Sistematik Derleme Araştırması. Türk Eğitim Araştımaları Dergisi, 4(2), 46-56. Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjer/article/view/89

Sayı

Bölüm

Makaleler