Dijitalleşme ve Teknolojik Gelişmelerin Türkiye’de Sigortacılık Sektörüne Etkilerinin İncelenmesi: SWOT Analizi ile Bir Uygulama

Yazarlar

  • Abdulaziz GÜLAY MARMARA ÜNİVERSİTESİ
  • İclal ATTİLA MARMARA ÜNİVERSİTESİ
  • Yaşar KABATAŞ

Anahtar Kelimeler:

Insurtech- Dijital Sigortacılık- SWOT Analizi

Özet

‘Dijital Çağ’ olarak adlandırılan 21. Yüzyılda teknolojide meydana gelen gelişmeler sigortacılık sektöründe de köklü değişimlere zemin hazırlamıştır. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sigorta şirketlerinin faaliyet süreçlerini ve pazarlama stratejilerini doğrudan etkilemiştir. Dijitalleşme, sosyal medya, akıllı cihazlar, Nesnelerin İnterneti, yapay zekâ, Blockchain ve mobil uygulamalar günümüzde Insurtech olarak da adlandırılan sigorta teknolojilerinde kullanılan başlıca kavramlardır. Bu çalışmada teknoloji ve dijitalleşmenin Türkiye sigortacılık sektörüne etkileri hakkında betimleyici bilgiler verildikten sonra söz konusu gelişmelerin sigortacılık sistemine olan etkileri SWOT Analizi ile incelenmiştir. Analiz neticesinde Türkiye sigortacılık pazarında dijitalleşme ve teknolojinin, sigortacılık sektöründe büyük bir değişim ve dönüşümü tetiklediği tespit edilmiştir. Gelecekte bu trendlerin daha da belirgin hale gelmesi ve sigorta sektörünün daha yenilikçi bir şekilde hizmet sunması beklenmektedir. Bununla birlikte, sektörde teknoloji kullanımının artması veri güvenliği ihlalleri ve dijital uygulamalara uyum sorunları gibi çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Insurtech, Dijital Sigortacılık, SWOT Analizi

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

ALTUN, Fatih (2020), “Teknolojik Gelişmeler, Dijitalleşme ve Çalışmanın Geleceği”, Kelebek Etkisi Çalışma Yaşamında Değişim ve Dönüşüm, (Ed. Onur BAYRAKÇI), Kriter Kitabevi, İstanbul, ss.169-190.

AYDIN, Nurhan., DELİKANLI, İhsan Uğur., ÇABUKEL, Rıdvan., ERDAL, Leman., ERDAL, Fuat. ve ERGEÇ, Etem Hakan (2018), Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

BABAOĞLU, Ömür Şakir (1989), Sigortacılığa Giriş, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

BAŞTÜRK, Feride Hayırsever (2019), “Sigortacılık Sektöründeki Dijitalleşme Süreci ve Sigortacılık Eğitimine Yansıması”, ERPA Uluslararası Eğitim Kongresi, Educational Research and Publications Association, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.320-328.

BEEHO, Alison. J. ve PRENTICE, Richard. C. (1997), “Conceptualizing The Experiences Of Heritage Tourists: A Case Study Of New Lanark World Heritage Village”, Tourism Management, S.8(2), ss.75-87.

BENZAGHTA, Mostafa. Ali., ELWALDA, Abdulaziz., MOUSA, Mohamed. Mousa., ERKAN, İsmail ve RAHMAN, Mushfiqur (2021), “SWOT Analysis Applications: An Integrative Literature Review”, Journal of Global Business Insights, S.6(1), ss.55-73.

BROPHY, Richard (2020), “Blockchain and Insurance: A Review For Operations and Regulation”, Journal of Financial Regulation and Compliance, S.28(2), ss.215-234.

CAPPIELLO, Antonella (2018), Technology and the Insurance Industry: Re-configuring the Competitive Landscape, Palgrave Pivot Publishing, London.

CHRISTOFLIOU, Alkistis ve CHATZARA, Viktoria (2019). “The Internet of Things and Insurance”, InsurTech: A Legal and Regulatory View (Ed. Pierpaolo Marano ve Kyriaki Noussıa), Springer Cham, İsviçre, ss.49-81.

COMAN, Alex ve RONEN, Boaz (2009), “Focused SWOT: Diagnosing Critical Strengths And Weaknesses”, International Journal of Production Research, S.47(20), ss.5677-5689.

CULP, Ken., EASTWOOD, Christy., TURNER, Susan., GOODMAN, Melissa. ve RICKETTS, Kristina G. (2016), “Using a SWOT Analysis: Taking a Look at Your Organization [2016]”, Community and Economic Development Publications, S.3(1), ss.1-8.

ÇETİN, Ayten ve ALPAY, Serdar (2020), “Türk Sigorta Sektöründe Kişisel Veriler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi, S.4(8), ss.81-94.

DEĞİRMENCİOĞLU, Gürsoy (2016), “Dijitalleşme Çağında Gazeteciliğin Geleceği ve İnovasyon Haberciliği”, TRT Akademi, S.1(2), ss.590-606.

DAVID, Fred R., CREEK, Steven A. ve DAVID, Forest. R. (2019), “What is the Key to Effective SWOT Analysis, Including AQCD Factors”, SAM Advanced Management Journal, S.84(1), ss.25-32.

DİNÇER, Ömer (2004), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayınları, İstanbul, 7. Baskı.

DUFFET, Rodney ve WAKEHAM, Myles (2016). “Social Media Marketing Communications Effect on Attitudes Among Millenials in South Africa”, The African Journal of Information Systems, S.8(3), ss.20-44.

DYSON, Robert G. (2004), “Strategic Development and SWOT Analysis at the University of Warwick”. European Journal Of Operational Research, S.152(1), ss.631-640.

ECKERT, Christian., NEUNSINGER, Christof ve OSTERRIEDER, Katrin (2022), “Managing Customer Satisfaction: Digital Applications For Insurance Companies”, The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, ss.47(1), ss.569-602.

FRANCESCHİ, Alberto De ve SCHULZE, Reiner (2019), Digital Revolution - New Challenges for Law: Data Protection, Artificial Intelligence, Smart Products, Blockchain Technology and Virtual Currencies, Nomos Verlagsges.MBH + Co., Baden-Baden.

GENÇ, Ömür (2002). Sigortacılık Sektörü ve Türkiye’de Sigorta Sektörünün Fon Yaratma Kapasitesi, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş, Ankara.

GÖNEN, Nuriye Varol ve ÖZÜDOĞRU, Haşim (2021), “Sigortacılıkta Dijitalleşme: Sigorta Sektöründeki Müşteriler ve Acente Çalışanları Üzerine Bir Uygulama”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, S.56(4), ss.2962-2978

GUPTA, P. K. (2008), Fundamentals of Insurance, Himalaya Publishing House, Delhi.

GÜVEL, Enver Alper ve GÜVEL, Afitap Öndaş (2008), Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 4.Baskı.

HANSEN, Derek., SHNEIDERMAN, Ben ve SMITH, Marc A. (2011), Analyzing Social Media Networks with NodeXL - Insights from a Connected World, Elsevier Inc., Amsterdam.

HARRISON, Jeffrey P. (2020), Essentials of Strategic Planning in Healthcare, Health Administration Press, Florida.

HILKER, Claudia (2016), Innovations In The Insurance Marketing Through Social Media, Vysoka Skola Ekonomicka v Praze, Prag.

JACKSON, Susan E., JOSHI, Aparna ve ERHARDT, Niklas L. (2003), “Recent Research On Team and Organizational Diversity: SWOT Analysis And Implications”, Journal of Management, S.29(6), ss.801-830.

KAJWANG, Ben (2022), “The Role Of Social Media in The Insurance Industry in Kenya”, International Journal of Strategic Marketing Practice, S.4(1), ss.1-11.

KAYA, Hatice ve OKUR, Abdurrahman (2021). “Sigortacılık Sektöründe Dijitalleşmenin Poliçe Bilinirliğine Etkisi ve Müşterilerin Satın Alma Tercihleri Ankara Ölçeğinde Değerlendirilmesi”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, S.56(4), ss.2589-2606.

KNUTZEN, Sverre (1999), “Government Regulations, Information Costs and Concentration in the Norwegian Insurance Industry, 1960–1990”, Scandinavian Economic History Review, S.47(1), ss.65-83.

KRAUS, Daniel ve BOULAY, Charlotte (2019), “Blockchains: Aspects of Intellectual Property Law”, Blockchains, Smart Contracts, Decentralised Autonomous Organisations and the Law (Ed. Daniel Kraus, Thierry Obrist ve Olivier Hari), Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, ss.1-26.

KUMAR, Naman, SRIVASTAVA, Jayant Dev ve BISHT, Harshit (2019), “Artificial Intelligence in Insurance Sector”, Journal of the Guajarat Research Society, S.21(7), ss.79-91.

LAMBERTON, Chris, BRIGO, Damiano ve HOY, Dave (2017), “Impact Of Robotics, RPA And AI On The Insurance Industry: Challenges And Opportunities”, Journal of Financial Perspectives: Insurance, S.4(1), ss.8-20.

MALEK, Aleksandra (2020), “Internet of Things (IoT): Considerations for Life Insurers”, Life Insurance in Europe Risk Analysis and Market Challenges. (Ed. Marta Borda, Simon Grıma ve Iona Kwıecien), Springer Cham, İsviçre, ss.177-202.

MILANOVIC, Nemenja., MILOSAVLJEVIC, Milos ve JOKSIMOVIC, Nevenka Zarkic (2021), “The Emergence Of Insurtech: A Bibliometric Survey”, 70th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Bakü, ss.1124-1137.

MUELLER, Jackson (2018), InsurTech Rising: A Profile of the InsurTech Landscape. https://milkeninstitute.org/sites/default/files/reports-pdf/InsurTech-Rising-12.4.18.pdf, (Erişim Tarihi: 13.2.2024).

NAMUGENYİ, Christine., NİMMAGADDA, Shastri Laksman ve REINERS, Torsten (2019), “Design of a SWOT Analysis Model and its Evaluation in Diverse Digital Business Ecosystem Contexts”, Procedia Computer Science, S.159(1), ss.1145-1154.

MCMAHON, C. (2015), “Top 5 Tech Trends for 2015”, Insurance Networking News, S.17(6), ss.10-16.

NICOLETTİ, Bernardo (2021), Insurance 4.0 Benefits and Challenges of Digital Transformation, Palgrave MacMillan, London.

Ormanlı, Okan (2012), “Dijitalleşme ve Türk Sineması”. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, S.2(2), ss.32-38.

ÖZÜDOĞRU, Haşim., ŞEKEROĞLU, Sinan ve FİDANLI, Okan (2018), “Sigorta İşletmelerinde Müşteri Tatmini, Sadakati ve Güveni Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, S.53(2), ss.416-432.

ÖZYALÇIN, Zehra Cemre (2017). “Türk Sigorta Sektörünün Gelecek Perspektifi: Sorunsuz Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul.

PARISE, Salvatore, GUINAN, Patricia J. ve KAFKA, R.on (2016), “Solving The Crisis Of Immediacy: How Digital Technology Can Transform The Customer Experience”, Business Horizons, S.59(4), ss.411-420.

POZZİ, Stefania R. (2015). “Diving Into Digital”, Best’s Review, S.5(47), ss.37-51.

PWC (2014), Insurance 2020: The Digital Prize – Taking Customer Connection To A New Level, https://www.pwc.com.tr/tr/publications/industrial/insurance/pdf/sigorta-2020-digital-hediye.pdf. (Erişim Tarihi: 04.02.2024).

REJDA, George E. ve MCNAMARA, Michael J. (2014), Principles Of Risk Management and Insurance. Pearson, New Jersey.

RICCIARDI, Valentino (2018), “Insurtech Definition As It’s Own Manifesto”, The Insurtech Book: The Insurance Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and FinTech Visionaries (Ed. Sabine L. B. Vanderlinden, Shan M. Millie ve Nicole Anderson), John Wiley & Sons Ltd, Chichester, ss.6-8.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2022), Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor 2021, Ankara.

SOYŞEKERCİ, Serhat (2021), “Sigortacılıkta Dijitalleşme ve Siber Güvenlik İhlalleri”, Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal, S.7(50), ss.2449-2455.

SPENDER, Anna, BULLEN, Colin., ALTMAN-RICHER, Lisa., CRIPPS, James., DUFFY, Robin., FALKOUS, Chris., FARRELL, Mark., HORN, Tony., WIGZELL, James. ve YEAP, Wendy (2019), “Wearables And The Internet Of Things: Considerations For The Life And Health Insurance Industry”, British Actuarial Journal, S.24(22), ss.1–31.

STOECKLI, Emanuel., DREMEL, Christian ve UEBERNICKEL, Falk (2018), “Exploring Characteristics and Transformational Capabilities Of Insurtech Innovations To Understand Insurance Value Creation in A Digital World”, Electronic Markets, S.28(1), ss.287-305.

SUN, Darron (2017), InsurTech & RegTech: Game-changer for Insurance Industry?, https://cse.hkust.edu.hk/ug/comp4900/F17/InsurTech_RegTech.pdf, (Erişim Tarihi: 14.2.2014)

ŞENEL, Cemil ve BEYAZIT, Engin Can (2023), “Türk Sigortacılık Sektöründe InsurTech ve Uluslararası Karşılaştırmalı Analizi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, S.15(4), ss.2893-2906.

TAŞ KAYAKÖY, Merve (2015), “Dünya Sigorta Pazarında Türkiye’nin Yeri”, İstanbul ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.14(27), ss.133-148.

TAŞKIN, Ercan ve ŞENER, H. Yelda (2004), “Türkiye Sigorta Pazarının Avrupa ve ABD Sigorta Pazarları ile Karşılaştırılması”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S.49(1), ss.995-1020.

THOYTS, Rob (2010), Insurance: Theory and Practice, Routledge, New York.

UMUT, Muharrem (2020), “The Center of Digitalization in Turkish Insurance Sector: Insurance Information and Monitoring Center- Covid-19”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.7(1), ss.323-355.

UYANIK, Atilla (2001), Denetim, Muhasebe ve Vergilendirme (Sigorta Sektörü Uygulamalı), Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1.Baskı.

ÜLGEN, Hayri ve MİRZE, S. Kadri (2020), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yayınları, İstanbul.

ÜSTÜNYOL, Nadire (2019), “SWOT Analizinin Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Sayısallaştırılması Üzerine Bir Uygulama”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

WEBER, Rolf H. ve WEBER, Romana (2010), Internet of Things Legal Perspectives, Springer, Berlin.

WHİTBY, Blay (2009), Artificial Intelligence, Rosen Publishing Group, New York.

WHITE, Candace. L. ve BOATWRIGHT, Brandon (2020), “Social Media Ethics in The Data Economy: Issues Of Social Responsibility For Using Facebook For Public Relations”, Public Relations Review, S.46(5), ss.1-6.

www.tsb.org.tr, https://www.tsb.org.tr/tr/istatistik/genel-sigorta-verileri/prim-adet, (Erişim Tarihi: 4.2.2024).

XU, Xian. ve FAN, Chiang-Ku (2019), “Autonomous Vehicles, Risk Perceptions And İnsurance Demand: An İndividual Survey İn China”, Transportation Research Part A: Policy and Practice, S:124(1), ss.549-556.

YAHN, Steve (2015). Insurers Flying High, https://riskandinsurance.com/insurers-flying-high/, (Erişim Tarihi: 12.2.2024).

YANKIN, Fahri Bilal (2018), “Dijital Dönüşüm Sürecinde Çalışma Yaşamı”, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, S.7(2), ss.1-38.

YAZICIOĞLU, İsabet Ebru (2022). “Sigortacılık Sektöründeki Dijital Dönüşüm: Insurtech”, International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, S.8(44), ss.503-510.

YILMAZ, Emre Kaan (2023), Dijital Dönüşüm ve İnovasyon: Türk Sigortacılık Sektörünün Geleceği, Anadolu Sigorta, İstanbul.

İndir

Yayınlanmış

2024-07-03

Nasıl Atıf Yapılır

GÜLAY, A., ATTİLA, İclal, & KABATAŞ, Y. (2024). Dijitalleşme ve Teknolojik Gelişmelerin Türkiye’de Sigortacılık Sektörüne Etkilerinin İncelenmesi: SWOT Analizi ile Bir Uygulama. Türk Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(1). Geliş tarihi gönderen https://www.sakajournals.org/ojs/index.php/tjmer/article/view/106